Bądź Eucharystią

Ojcze Niebieski,

Na początku naszego istnienia i narodzin,

Zaprosiłeś nas byśmy stali się częścią Twojego ciała.

Wielbimy Cię za dar Niebieskiego Chleba,

Boskiego w Twoim Synu Jezusie.

Na Twoim stole ofiarujesz nam Eucharystię,

By Ją brać i spożywać,

Abyśmy przyjmowali Jezusa

W głębię naszych dusz.

Twoja odwieczna miłość

zaspakaja pragnienia naszych serc

i wędrujemy jako pielgrzymi w nadziei

już nie jesteśmy obcy I zagubieni.

Wzywasz nas byśmy traktowali innych

Jak Ty to czyniłeś.

Przyrzekamy stawać się Eucharystią dla innych,

Aby wszyscy poznali Ciebie aż do końca czasów.

Amen

Bądź Eucharystią